Het Intelligente Terminologie & Stijl Beheersysteem (i-TM) garandeert de continuïteit en de samenhang van alle communicatietools van de onderneming

Enerzijds beheren wij de favoriete vertalers, copywriters, linguists, graphic designers and web developers van onze klanten. Anderzijds beheren wij de terminologie en stijl die eigen is aan de activiteitensector, de onderneming en haar specifieke departementen. Zo hebben wij voor iedere klant een Intelligent Terminologie & Stijl Beheerssysteem ontwikkeld waarmee wij nog sneller, preciezer en concurrentiëler zijn.

Dit systeem omvat de aanmaak en het beheer van:

 • Woordenlijsten 
 • Vertaalgeheugens
 • Stijlgidsen
 • Query Reports

Wij wensen terminologische discordanties, vragen, twijfels en fouten te vermijden en ons ervan te verzekeren dat wij onze klanten, hun producten, diensten en vertaal- en revisieverwachtingen begrijpen. Hiervoor werken wij nauw samen aan terminologische woordenlijsten en stijlgidsen die, samen met vertaalgeheugens en “query reports”, worden gebruikt.

Iedere taal volgt bepaalde regels, sommige strikter dan andere. Dit biedt in meer of mindere mate ruimte om de vorm en de schrijfstijl te personaliseren. Een stijlgids geeft de nodige informatie over de beschikbare marge per klant.

De doelstellingen en de voordelen van ITSM:

 • verbetert de kwaliteit, duidelijkheid en terminologische samenhang in alle communicatiekanalen (brochure, website, catalogus, persbericht, rapporten, reclameboodschappen,…),
 • houdt rekening met de stijlgids van de onderneming en verschaft alle nuttige informatie aan iedereen (waar ook ter wereld) vóór het schrijven van een tekst,
 • zorgt voor de nodige tijdwinst tijdens het verbeteren en reviseren,
 • de aanmaak van een gevalideerde terminologische basis voor de vertaling maar eveneens voor het schrijven van uw eigen teksten,
  gegarandeerde terminologische samenhang in alle communicatiekanalen (brochure, website, catalogus, persbericht, rapporten, reclameboodschappen…),
 • geen risico op fouten voor en na de vertaal- en copyfase,
 • Minder twijfels en vragen van de vertalers,
 • tijdwinst tijdens het vertalen,
 • tijdwinst tijdens het nalezen,
 • versterken van de samenhang tussen de vertaalde segmenten en
 • geld- én tijdwinst bij de vertaling van repetitieve, niet-redactionele teksten.

De gevaren van vertaalgeheugens

Vertaalgeheugens zijn bijzonder doeltreffend bij het vertalen van repetitieve teksten waarvan de stijl en de redactionele structuur weinig belangrijk zijn. Voor teksten met een redactionele content zoals journalistieke of marketing teksten, zijn de stijl en de structuur van de zinnen echter van essentieel belang en verschillen deze vaak enorm in functie van de doeltaal. Het gebruik van vertaalgeheugens is hier dan ook te vermijden om zich te wapenen tegen het « letterlijke vertaling » effect. Het blijven dus identiek dezelfde bron- en doelteksten met dezelfde structuur en hetzelfde aantal zinnen en segmenten. Het gaat hier dus om een woord-voor-woord vertaling. Bovendien worden teksten met redactionele, journalistieke of marketing content in functie van de doeltaal steeds op een opvallend andere manier geschreven.

Vertaalgeheugens dienen bijgevolg niet té veel te worden gebruikt. Ze zijn bijzonder nuttig bij het vertalen van repetitieve, niet-redactionele content zoals technische fiches, woordenlijsten, installatie-, onderhouds- en operatorhandleidingen, software gebruikersinterfaces, montage-instructies, onderdeelcatalogi, interne documenten, releaseopmerkingen, technische hulpdocumenten, lastenboeken, software, enz.

Ze kunnen echter een ware nachtmerrie, stijl- en persoonlijkheidskiller blijken voor andere tekstsoorten zoals presentatiebrochures, marketingcatalogi, persberichten en -dossiers, websites, videoscripten, enz.