Algemeen

De toegang tot deze website is onderworpen aan deze voorwaarden. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden. We kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen en door de website te blijven gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze wijzigingen.

Hoewel we ervoor proberen te zorgen dat alle informatie op de website correct is, dragen we geen verantwoordelijkheid voor eventuele verklaringen op de website of eventueel vertrouwen hierin.

Right Ink zal met enige regelmaat bepaald materiaal beschikbaar stellen dat vanaf deze site kan worden gedownload. Dit mag alleen worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijke doeleinden en u dient alle copyright- en eigendomsrechten na te komen waar deze van toepassing zijn. U mag het materiaal onder geen beding als uw eigen materiaal uitgeven. U mag het materiaal op geen enkele andere website of display plaatsen of distribueren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Right Ink.

Hoewel wij antivirussoftware gebruiken en alles doen om de content van de website te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat de downloads virusvrij zijn en adviseren wij u om zelf voorzorgsmaatregelen te treffen.

U gaat ermee akkoord geen materiaal op onze website te plaatsen of over te brengen dat obsceen, misleidend, onjuist of lasterlijk is, dat inbreuk pleegt op copyrightrechten of intellectuele eigendomsrechten of dat schade veroorzaakt aan gegevens, software of de prestaties van een computersysteem.

Wij waarderen uw feedback over onze website. Hebt u moeilijkheden bij de toegang tot of het bekijken van onze website, neem dan contact op met: info@right-ink.com

De content van deze webpagina’s is beschermd door auteursrechten, tenzij anders vermeld. U mag de content niet gebruiken of naar onze website koppelen zonder onze toestemming.

Beperkte aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid is Right Ink aansprakelijk voor eventueel verlies of schade, rechtmatig, onrechtmatig of op een andere manier, dat voortkomt uit het gebruik van of vertrouwen in het materiaal van de website. Right Ink is ook niet aansprakelijk voor eventueel verlies, om wat voor reden dan ook veroorzaakt, of eventuele indirecte, speciale, incidentele of hieruit voortvloeiende schade, zelfs indien vooraf werd gewaarschuwd over de mogelijkheid van deze schade.

Right Ink omvat Right Ink en haar afdelingen, dochtermaatschappijen, opvolgers, moedermaatschappijen, en hun werknemers, partners, opdrachtgevers, tussenpersonen en vertegenwoordigers.

Geldende wetgeving

Deze voorwaarden worden bepaald en geconstrueerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van geschillen zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd.