Mission-4

Hoe betrouwbaar zijn de teksten die u ons laat vertalen? Zijn ze vlot geschreven en hanteren ze de juiste stijl en terminologie voor uw doelgroep? Bevatten ze geen spel- of typfouten en werden de woorden goed afgebroken?

Het proeflezen van een tekst bestaat uit het controleren en verbeteren van de spel-, typ- en grammaticafouten van een geschreven of vertaalde tekst. Bij een vertaalde tekst wordt de doeltekst eveneens vergeleken met de brontekst om ervoor te zorgen dat betekenis, stijl, syntaxis, lay-out en structuur perfect overeenstemmen. Daarnaast wordt er op toegezien dat de te vertalen tekst ook effectief volledig werd vertaald.

Indien er een door de klant goedgekeurde woordenlijst, vertaalgeheugen en/of andere terminologische referentiedocumenten bestaan, wordt tijdens het proeflezen eveneens nagegaan of deze terminologie correct werd gebruikt.

Een tekst kan je niet alleen proeflezen, maar ook bewerken waarbij deze wordt aangepast aan de doelgroep en de lokale cultuur. Het is een belangrijke fase waarbij de vlotheid en de impact van de geschreven of vertaalde tekst worden verbeterd.

Een proofreader leest de woorden van uw teksten na en verbetert ze, een redacteur herschikt de woorden en vervangt ze door andere.

Documenten die gepubliceerd dienen te worden zoals brochures, catalogi, handleidingen, leaflets, websites, contracten, rapporten, video’s en andere documenten die piekfijn in orde dienen te zijn… U kunt uw geschreven en vertaalde teksten bij ons niet alleen laten proeflezen, maar ook laten redigeren.


Wilt u een tekst laten nalezen?