Mission-2

 

Een copywriter of auteur creëert een, nog onbestaande, tekst op basis van een briefing.

Een vertaler zet een bestaande tekst om in een andere taal en houdt daarbij rekening met elementen zoals de context, grammatica, syntaxis, spelling, terminologie en betekenis. De originele tekst vormt daarbij zijn vertrekpunt.

Een transcreator bevindt zich ergens tussenin de auteur van een tekst en een vertaler. Hij vertaalt een bestaande tekst en hecht daarbij bijzondere aandacht aan de emotionele boodschap die u wenst over te brengen, de cultuur van de eindgebruikers en de gewenste stijl. Hiervoor dient hij los te komen van de brontekst.

Naast inhoudelijk werk, dient een transcreator eveneens na te denken over hoe uw documenten er zullen uitzien en over elementen zoals de gebruikte afbeeldingen, lay-out, kleuren en de selectie van de communicatiekanalen waarmee u uw klanten wenst te bereiken.

Dankzij deze creatieve manier van vertalen zullen wij uw redactionele teksten kunnen “transcreëren“. Denk daarbij aan reclamecampagnes, brochures, off en online catalogi, websites, video’s, tijdschriften en andere promotionele teksten waarmee u uw producten en diensten wenst te promoten op de internationale markt.

De transcreatie gaat reeds van start bij het uitdenken van uw communicatiestrategie. Vergeet niet om ons al van bij de aanvang bij uw campagnes te betrekken.


Hebt u een transcreatie nodig?