Uw profielYour specialisations

Uw specialisatiesLangues


Brontaal Doeltaal Vertaling Revisie

Uw vertaaltools

% toe te passen op herhalingen


Herhalingen
%

100% Matches
%

95%-99% Fuzzy Matches
%

85%-94% Fuzzy Matches
%

75%-84% Fuzzy Matches
%

Validatie

Ik aanvaard de algemene dienstvoorwaarden. (*)