Right Ink beschermt de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website. Soms wordt u op onze website gevraagd informatie te verstrekken die wij vervolgens aanwenden om onze diensten te kunnen aanbieden of om contact met u te kunnen opnemen na uw bezoek. Wij gebruiken deze informatie tevens om u te informeren over andere diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Bescherming van gegevens

Right Ink zal alles in het werk stellen, rekening houdend met de elektronische vorm van de diensten, om de teksten en de persoonlijke gegevens van de klant vertrouwelijk te behandelen en deze alleen aan te wenden in het kader van de diensten aangeboden door Right Ink.

De aard van het werk en alle informatie verzonden door de klant naar Right Ink zullen met de grootst mogelijke confidentialiteit worden behandeld.

Het is Right Ink niet toegestaan om deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant openbaar of bekend maken, behalve aan erkende medewerkers of toeleveranciers van Right Ink indien zij die informatie nodig hebben om hun werk uit te voeren.

De hierboven vermelde garanties zijn niet van toepassing in het geval dat Right Ink door de wet verplicht wordt dergelijke informatie mede te delen, of in het geval dat dergelijke informatie openbaar bekend zou zijn of worden onafhankelijk van de bekendmaking ervan door Right Ink.

De persoonlijke gegevens van onze leveranciers en freelance medewerkers (leveranciers, vertalers, tolken, grafische ontwerpers, geaffilieerden, consultants, enz.) worden uiterst vertrouwelijk behandeld.

De gegevens worden exclusief door Right Ink en zijn erkende leveranciers (bijvoorbeeld accountancykantoren, banken, enz.) gebruikt en dit uitsluitend in het kader van de samenwerking.

Recht op wijziging en verwijdering van gegevens

Overeenkomstig artikel 34 van de wet ‘Informatique et Libertés’ van 6 januari 1978 kunnen gebruikers op elk gegeven ogenblik toegang krijgen tot hun gegevens en aanpassing of verwijdering ervan eisen.

Stuur hiervoor een e-mail naar info@right-ink.com

Links naar sites van derden

Wij kunnen links naar sites van derden op de site zetten. Wij hebben geen controle over deze websites en kunnen u bijgevolg geen informatie verstrekken over de inhoud of aard van hun beleid inzake gegevensbescherming (als dit al wordt gehanteerd). Wij raden u daarom aan het privacybeleid op de sites van derden te bekijken.

Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites en accepteren dan ook geen aansprakelijkheid wanneer u van de links gebruikmaakt.

Beleidswijzigingen

Door deze site te gebruiken, aanvaardt u dit privacybeleid en bent u er zich van bewust dat ons beleid mettertijd kan wijzigen. Alle wijzigingen aan dit beleid worden op deze webpagina gepubliceerd.