MyRITO

Terminologie en stijl

Het Intelligente Terminologie & Stijl Beheersysteem (i-TM) garandeert de continuïteit en de samenhang van alle communicatietools van de onderneming Enerzijds beheren wij de favoriete vertalers, copywriters, linguists, graphic designers and web developers van onze klanten. Anderzijds beheren wij de terminologie en stijl die eigen is aan de activiteitensector, de onderneming en haar specifieke departementen. Zo […]

Resource Matching Tool

De Resource Matching Tool (RMT) is een uniek algoritme ontwikkeld door Right Ink Translations, waarmee we de vertalers, copywriter, graphic designer, linguist and Web developer uiterst precies kunnen selecteren. Om de schat aan informatie over ieder van ons netwerk van experten (2.500) optimaal te kunnen benutten en te koppelen aan het geheel aan beschikbare informatie bij […]