Door Célia Santerre, vertaalster bij Right Ink

Naast specifieke knowhow en de juiste vaardigheden die gepaard gaan met vertalingen, is er enerzijds ook sprake van de kennis van vreemde talen en de moedertaal en anderzijds technischere vaardigheden die verband houden met de specifieke vertaaltools die we gebruiken, maar ook “gedragscompetenties”, zoals nieuwsgierigheid en nauwgezetheid.

Alle vertalers zijn anders omdat iedereen zijn eigen bagage en eigen persoonlijkheid heeft en dat is maar goed ook, want alle tekstsoorten vereisen niet dezelfde kwaliteiten. Een goed vertaalbureau stelt dus alles in het werk om de vaardigheden van zijn team af te stemmen op de behoeften van zijn klanten.

Laten we twee voorbeelden nemen. Allereerst zullen we het hebben over technische documenten zoals klinische studies of veiligheidsvoorschriften. In die gevallen is het van essentieel belang dat een vertaler een zo duidelijk mogelijke tekst opstelt. Het gaat hier niet om de promotie van een product en verbloemingen of verfraaiingen zijn vrij nutteloos: in deze teksten moet namelijk zoveel mogelijk duidelijkheid worden geschept, met naleving van de instructies en perfecte afstemming op de terminologie, met name de gebruikte formuleringen in gelijkaardige teksten die eerder al werden vertaald. Nauwkeurigheid is een must!

Dan zijn er nog marketingvertalingen. Als een kledingmerk een persbericht over zijn nieuwe collectie wil publiceren, verwacht het een vlotte tekst, die leuk is om te lezen, de klanten “zin geeft” om de nieuwigheden te ontdekken en uiteindelijk ook de producten van het merk te kopen. In dit geval kan de vertaler afwijken van een letterlijke, woord-voor-woord vertaling om zijn creativiteit, verbeelding en stijl de vrije loop te laten. Dit resulteert in een vlotte vertaling. Deze creatieve vertalers beschikken ongetwijfeld over de juiste troeven om te doen gelden!

U kan erop vertrouwen dat het team van Right Ink bestaat uit alle vereiste profielen die een passend antwoord bieden op uw behoeften, ongeacht het documenttype dat u wilt vertalen.